Kwestionariusz dla MŚP dotyczący zakłóceń w łańcuchu dostaw w Europie spowodowanych przez COVID-19

28/07/2020

COVID-19 doprowadziła do niespotykanego światowego spowolnienia gospodarczego.

Szczególnie ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa, a kryzys i jego skutki stanowią zagrożenie dla działalności gospodarczej i często prowadzą do zakłóceń w łańcuchu dostaw. 

Komisja Europejska we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości zachęca MŚP w Europie do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pandemią wywołaną przez COVID-19. W ankiecie skoncentrowano się przede wszystkim na zakłóceniach w łańcuchu dostaw, a także na tym, w jaki sposób można w związku z nimi wspierać MŚP. 

Celem niniejszego kwestionariusza jest szybkie zebranie informacji, które pomogą Komisji Europejskiej w skalibrowaniu jej polityki na rzecz ożywienia gospodarki. Zebrane odpowiedzi będą bardziej szczegółowo wykorzystywane przez funkcję wczesnego ostrzegania utworzoną przez Komisję Europejską, której celem jest rozwiązanie problemów europejskich przedsiębiorstw związanych z łańcuchem dostaw. 

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmuje mniej niż 10 minut.
Ponadto MŚP wypełniające ankietę mogą zwrócić się o dalsze wsparcie w ramach istniejących europejskich sieci wsparcia dla przedsiębiorstw. Jeśli chcą Państwo otrzymać wsparcie, na końcu ankiety mogą Państwo podać swój adres e-mail. Dane te będą traktowane jako poufne, zgodnie ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.