Bezpłatne szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej

03/09/2019

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 25–26 września 2019 r. w Centrum Biznesu ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole od godz. 8.45 do godz. 16.00.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm z terenu woj. opolskiego.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy DMK. Pan Jacek od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

Współprowadzący szkolenie - Pan Łukasz Leszczyński; Od 2010 roku zarządzający ryzykiem finansowym w DMK. Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.    

Udział w szkoleniu można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza e-mailem do dnia 18 września 2019 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl lub a.zachon@spp.opole.pl Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Więcej informacji pod nr tel.: 500 169 166 lub 505 984 012  

Program szkolenia został podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień jest kierowany dla początkujących, natomiast drugi dzień jako kontynuacja, jest kierowany także dla osób zaawansowanych. Uczestnicy mogą wziąć udział w obydwu dniach szkoleniowych lub w jednym wybranym dniu. Prosimy o informację, w których dniach planują Państwo wziąć udział.

Szkolenie jest finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

 


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.