Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

08/01/2019

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program szkoleniowo-doradczy, kierowany do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej. Oferuje nie tylko program szkoleniowy w postaci comiesięcznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne), ale przede wszystkim wsparcie doradcy i eksperta tematycznego dedykowanych Twojej firmie w okresie realizacji całego cyklu AMI bezpośrednio w siedzibie Twojej firmy lub w formie kontaktu zdalnego.

Jest to autorski program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Do udziału w Akademii Menadżera Innowacji zapraszamy 3-osobowe zespoły gotowe na opracowanie planu wdrożenia zmian przy bezpośrednim wsparciu dedykowanego doradcy i eksperta tematycznego. Plan wdrożenia zmian ma na celu stworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub procesu prowadzącego do zwiększenia efektywności pracy w firmie, oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Każde przedsiębiorstwo aplikując do programu AMI musi przedstawić diagnozę przeprowadzoną metodą opartą na specyfikacji  technicznej CEN/TS16555 (IHC lub inny).

Realizacją AMI zajmują się członkowie Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach – Marta Goroszkiewicz (+48 22 432 85 58) i Marcin Kukla (w DW maila), którzy chętnie udzielą wyjaśnień dotyczących samego projektu. 

https://power.parp.gov.pl/akademia-menedzera-innowacji/akademia-menedzera-innowacji?_ga=2.90938270.505564043.1545213851-305470458.1544789696


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.