„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

09/11/2018

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania
w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

·         do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową

·         wsparcie ze strony operatora grantów

·         zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej

·         lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie

·         nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu

·         nawiązanie partnerstw ponadnarodowych

·         wzrost kompetencji kadry

·         przystępna procedura grantowa

·         kwoty ryczałtowe

·         brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

 Operatorem grantu jest: - Profesja z partnerami

 Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso

 Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań

telefonicznie: 663667883 lub 570683776

mailowo:pytaniapower@grupaprofesja.com


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.