Europejskie Forum Technologiczne w dniach 26 – 27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

29/08/2018

Główną tematyką Forum, w tym referatów problemowych i dyskusji panelowych, będzie funkcjonowanie europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz zmiany systemowe planowane na lata 2021-2027 w ramach nowego Programu Ramowego „Horyzont Europa”. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwojowi gałęzi przemysłu i usług uznanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za sektory strategiczne: medycyna innowacyjna, technologie cyfrowe w zastosowaniach przemysłowych (tzw. Przemysł 4.0), gospodarka zamkniętego obiegu i nowoczesne środki transportu. Duży akcent będzie położony na ponadnarodową współpracę w tych dziedzinach krajów centralnej i południowo-wschodniej Europy.

W obradach Forum zapowiedziało swój udział, jako spikerzy i paneliści, wielu wybitnych specjalistów oraz polityków zajmujących się problematyką rozwoju nowoczesnego przemysłu i doskonaleniu systemu nauki przemysłowej, w tym p. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, p. Carlos Moedas, komisarz europejski ds. badań, nauki i innowacji i p. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowy program Forum został opublikowany na portalu www.euroforum.iztech.pl  Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania się na stronie www.euroforum.iztech.pl  lub www.npexpo.pl


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.