Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, 6.IX.2017 r.

05/07/2017

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych, w dniu

6 września 2017 r., w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących następujące branże:

·         odnawialne źródła energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie związane

z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego),

·         energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla,

·         nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urządzenia górnicze,

·         czyste technologie węglowe,

·         klastry energetyczne,

·         budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,

·         digitalizacja rynku energii.

oraz inne branże, nie wpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 m.in.

·         sektor spożywczy,

·         maszyn rolniczych,

·         chemiczny,

·         farmaceutyczny

Do udziału w Forum zaproszeni są także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz innych organizacji W ramach Forum zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.

Formularz zgłoszeniowy wydarzenia dostępny jest W TYM MIEJSCU

Agenda wydarzenia dostępna jest w TYM MIEJSCU.

 Dzień Narodowy Polski, 7 września 2017 r., Astana (Kazachstan)

Uczestnicy misji gospodarczej zaproszeni są także do wzięcia udziału w Dniu Narodowym Polski, który odbędzie się na terenie Polskiego pawilonu na terenie wystawy Astana EXPO 2017. Program wydarzenia zakłada m.in. wciągnięcie polskiej flagi, oficjalne przemówienia, występ artystyczny, paradę do pawilonu Polski z udziałem Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

LOGISTYKA:

Koszty:

Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszt przelotu i zakwaterowania.

Pełną obsługę organizacyjno-logistyczną dla zainteresowanych zapewnia Krajowa Izba Gospodarcza

Transport:

PLL LOT przygotował specjalną ofertę dla uczestników Forum. Udostępniony w jej ramach samolot wyleci z lotniska Chopina w Warszawie w dn. 5.09.2017 r., godz. 22:50. Rejs powrotny zaplanowany został z lotniska w Astanie w dn. 8.09.2017 r., godz. 11:00. Podane godziny przelotów mogą ulec zmianie.

Zakwaterowanie:

Krajowa Izba Gospodarcza udostępni wkrótce bazę hoteli, które będą oferowały noclegi dla uczestników Forum w ramach specjalnej oferty.

Dodatkowych informacji dotyczących Forum Gospodarczego udzielają:

·         Pan Wojciech Chatys z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wojciech_chatys@parp.gov.pl, tel. 22 432 85 47),

·         Pani Monika Sasiak z Krajowej Izby Gospodarczej

(msasiak@kig.pl, tel. 22 630 97 23),

·         Pani Katarzyna Kaniewska z Krajowej Izby Gospodarczej

(kkaniewska@kig.pl,tel. 22 630 97 07).


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.