Spotkanie nt. możliwych form wsparcia finansowego z zakresu współpracy gospodarczej 08.11.2016 r.

26/10/2016

Szanowni Państwo,

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.  

„Współpraca gospodarcza – możliwe formy wsparcia finansowego”,

które odbędzie się 08.11.2016 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości ProStartUp przy ul. Dworcowej 10a w Oleśnie.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP z terenu woj. opolskiego. W spotkaniu mogą wziąć udział 2 osoby z danego przedsiębiorstwa.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie niżej wymienionych typów projektów określonych dla Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020:

1)      Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2)      Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3)      Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

W trakcie spotkania zapewniamy wyżywienie w formie lunchu.

Agenda spotkania

9:45 – 10:00Rejestracja uczestników
10:00-10:15Prezentacja usług Enterprise Europe Network- Stowarzyszenie “Promocja Przedsiębiorczości”
10:15 – 10:45Krótka prezentacja możliwych form wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w woj. opolskim – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
10:45 – 11:00Dyskusja
11:00 – 11:15Przerwa kawowa
11:15 – 11:45Wsparcie finansowe dla działań z zakresu współpracy gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym dla opolskich firm – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
11:45 – 12:00Doświadczenia Instytucji Pośredniczącej w ramach projektów z zakresu współpracy gospodarczej - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
12:00 – 12:30Dyskusja
12:30 – 13:00Lunch
13:00Zakończenie spotkania

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 2 listopada 2016 r. na adres e-mail: een@spp.opole.pl   podając nazwę firmy, telefon kontaktowy, e-mail oraz imię i nazwisko osoby uczestniczącej w spotkaniu. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób. Po tej dacie zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.

Spotkanie współfinansowane przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżet Państwa.

loga organizatorów
« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.