Projekt Climate-KIC

22/04/2016

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz kolejny zaprasza do udziału w Projekcie Climate-KIC - europejskiej inicjatywie, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

W ramach projektu Climate-KIC realizujemy dwie inicjatywy program grantowy Accelerator oraz konkurs ClimateLaunchapad.

PROGRAM GRANTOWY - ACCELERATOR
20 000 EURO NA START

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w następujących obszarach tematycznych:  ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych.

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm (MŚP istniejące do 3 lat),
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą),
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin-out).

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to 20 tys. EUR. Granty wypłacane są w formie zaliczki.

Finalista programu otrzymuje również możliwość udziału w wydarzeniu Venture Competition, które w 2016 r. odbędzie się we Frankfurcie w trakcie Festiwalu Innowacji. W 2015 r. finaliści programu walczyli o nagrody finansowe o łącznej wartości 65 000 EUR.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Szczegóły na temat programu na stronie www.darr.pl

oraz

KONKURS ClimateLaunchpad

Największy europejski konkurs dla wczesnych pomysłów biznesowych z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Do konkursu zapraszamy zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jak i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Co zyskasz dzięki udziałowi w konkursie?

Wiedzę –  podczas dwudniowego szkolenia przeprowadzonego przez wykwalifikowanych trenerów. W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy jak: metodologia pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2016 r. we Wrocławiu. Wiedzę niezbędną do rozwinięcia swojego pomysłu zdobędziesz podczas 5 sesji (on-line) z coachami. A jak umiejętnie zaprezentować swój pomysł biznesowy dowiesz się podczas szkolenia z wystąpień publicznych.

Nagrodę – laureat krajowego konkursu ClimateLaunchpad 2016 może otrzymać jedną z nagród:

  • przygotowanie logotypu oraz opracowanie graficzne prezentacji na finał w Estonii o wartość 10 000 zł – Nagroda ufundowana przez firmę LIFEMOTION z Łodzi
  • bon na dwudniowe szkolenie z dziedziny przedsiębiorczości wybrane przez laureata konkursu – Nagroda ufundowana przez firmę OTREK Sp. z o. o. Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu z Wrocławia
  • przygotowanie zgłoszenia patentowego i profesjonalne doradztwo w zakresie patentu – Nagroda ufundowana przez Kancelarię Patentową REJMAN s.c. z Wrocławia

Doświadczenie – 3 laureatów / 3 zespoły będą reprezentować Polskę prezentując swój pomysł biznesowy podczas europejskiego finału w Tallinnie (7-8.10.2016 r.)

Pieniądze - Nagrodą główną w europejskim konkursie jest czek na kwotę 10 tys. €. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tys. €, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tys. €. Udział w konkursie jest bezpłatny dla każdego uczestnika i na każdym etapie konkursu. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w europejskim finale trzech pomysłodawców / zespołów projektowych (zwrot kosztów podróży do kwoty 500,00 € na zespół).

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami na stronach
www.darr.pl
www.climatelaunchpad.org


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.