„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie – Horyzont 2020”

27/11/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy
Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”
serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium pn.
 
„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie – Horyzont 2020”
 
które odbędzie się 10.12.2014 r. w domEXPO, ul. Kępska 8 , 45-129 Opole

Wejście od ulicy Kępskiej

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorstw sektora MSP z terenu woj. opolskiego.

Warto już teraz zapoznać się z instrumentami finansowymi, jakie będą oferowane przedsiębiorcom i przygotować się do realizacji zaplanowanych działań.

Celem seminarium będzie przedstawienie opolskim przedsiębiorcom możliwości wsparcia finansowego w nowej perspektywie 2014-2020. W trakcie seminarium zostaną przedstawione informacje nt.:

wsparcia pozafinansowego dla przedsiębiorców w ramach sieci Enterprise Europe Network,

możliwości udziału i form wsparcia w ramach programu Horyzont 2020,

wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowych programów operacyjnych 2014-2020

wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

nowoczesnych oraz preferencyjnych instrumentów inżynierii finansowej w zakresie zabezpieczania finansowania zwrotnego oraz uczestnictwa w przetargach publicznych firm MSP z terenu województwa opolskiego – poręczenia leasingów, wadiów przetargowych oraz preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek,

oferty pożyczek dla przedsiębiorców

W trakcie seminarium zapewniamy wyżywienie w formie lunchu.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 3 grudnia 2014 r. na adres e-mail: j.wasiel@spp.opole.pl

Proszę o podanie w zgłoszeniu:

- nazwy firmy

- imię i nazwisko osoby uczestniczącej w seminarium

- nr telefonu

- adres e-mail

- branża

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób. Po tej dacie zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.

Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz budżet Państwa.

 


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.