Horyzont 2020 - Regionalne Punkty Kontaktowe

05/11/2014

Program Horyzont 2014-2020 to kolejny program ramowy Unii Europejskiej, dotyczący badań i innowacji.

Nowa nazwa programu ma symbolizować zasadnicze zmiany, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Program zawiera oprócz zadań realizowanych dotychczas w 7. Programie Ramowym UE, także priorytety Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Fundusze programu Horyzont 2020 zostaną przeznaczone na trzy główne cele:

Doskonałość w nauce (excellence in science)

Wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)

Wyzwania społeczne (societal challenges)

Doświadczenia 7. Programu Ramowego wskazują na konieczność ulepszenia mechanizmów europejskich programów finansowania badań naukowych i innowacji. Proponuje się uproszczenie finansowych i administracyjnych aspektów realizacji projektów oraz wzmocnienie technicznego i naukowego procesu oceny.

Wsparcia w zakresie Programu Horyzont 2020 udzielają m.in. Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK).

Dane kontaktowe do Regionalnych Punktów Kontaktowych na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12772


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.