Misja gospodarcza do Izraela 24-26 czerwca 2014 r.

04/06/2014

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Izraela (Tel Awiw) w dniach 24-26 czerwca 2014r.

Ośrodek EEN ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego oraz Dyrektora Generalnego ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Daniela Calleja Crespo do udziału w misji gospodarczej do Izraela zaplanowanej w dniach 24-26 czerwca 2014r.

Misja gospodarcza odbywa się w ramach inicjatywy „Missions for Growth”, dzięki której polskie firmy będą miały możliwość nawiązania zagranicznej współpracy gospodarczej z firmami izraelskimi.

Więcej informacji o inicjatywie misji gospodarczych dostępnych jest tutaj.

Podczas misji gospodarczej odbędą się międzynarodowe spotkania biznesowe B2B, mające na celu umożliwienie przedsiębiorcom z Unii Europejskiej nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych z przedstawicielami zgłoszonych firm.

Celem misji gospodarczej oraz spotkań biznesowych B2B jest pomoc firmom europejskim w prowadzeniu działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie możliwości biznesowych w Izraelu oraz promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju pomiędzy UE i Izraelem

Misja jest w szczególności ukierunkowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach gospodarki wymienionych poniżej:

• turystyka,

• zaawansowane zabezpieczenia infrastrukturalne,

• zaawansowane technologie,

• zaawansowana produkcja.

Szczegółowe informacje na temat spotkań B2B są dostępne tutaj.

Rejestracja na giełdę odbywa się poprzez stronę internetową.

Termin rejestracji profilu firmowego upływa 18 czerwca 2014r. Spotkania odbędą się 25 czerwca 2014r. i będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w misji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i przelotu we własnym zakresie.Dodatkowo w ramach misji odbędą się spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej. Organizatorzy misji zapewniają szeroką kampanię reklamową oraz wsparcie organizacyjne.

Szczegółowy program misji gospodarczej jest dostępny tutaj.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniach B2B proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network.

Dodatkowych informacji udziela Alicja Wiglusz a.wiglusz@zsrg.szczecin.pl tel. 91 433 02 20


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.