Mission for Growth - misja gospodarcza do Portugalii w dniach 28-29 listopada 2013

29/10/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Portugalii w dniach 28-29 listopada 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska. Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Missions for Growth” http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth

PROGRAM:

W dniu 28 listopada br. odbędzie się konferencja organizowana przez wiceprzewodniczącego KE Antonio Tajani oraz przedstawicieli rządu Portugalii, której celem będzie uświadomienie i pokazanie europejskim przedsiębiorstwom, jakie możliwości biznesowe oferują portugalskie przedsiębiorstwa .

W dniu 29 listopada br. w Lizbonie zostaną zorganizowane również biznesowe spotkania przez Portugalskie Konsorcjum, których celem będzie promowanie biznesowego partnerstwa pomiędzy portugalskimi i europejskimi przedsiębiorstwami ale także z krajami spoza Unii Europejskiej (jak np.: Angola i Brazylia) w sektorach zidentyfikowanych jako główne czynniki w rozwoju gospodarczym współczesnej Portugalii, takich jak:

  • Gospodarka morska (w tym: elektrownia pływowa, wiatrowa, falowa, turystyka morska, itp.)
  • Zdrowie
  • Turystyka
  • Rolnictwo i żywność
  • Przemysł komponentów motoryzacyjnych
  • Przemysł komponentów lotniczych
  • ICT
  • Przemysł papierniczy
  • Centrum Usług Wspólnych

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny.


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.