InSight2030 into Silicon Valley - nabór przedsiębiorstw do projektu pilotażowego Tech-Match Poland organizowanego w Dolinie Krzemowej (1.edycja)

25/10/2013

Celem uruchomienia programu pn. InSight 2030 into Silicon Valley jest umożliwienie rozwoju technologii zidentyfikowanych w projekcie Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 (link) , w wyniku którego zidentyfikowano 10 Pól Badawczych oraz 99 technologii, których rozwój do 2030 roku będzie stanowił o konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu.

Pierwszym etapem planowanych przez Ministerstwo Gospodarki działań, jest realizowany we współpracy z zamiejscowym biurem akceleracyjnym WPHI w Waszyngtonie (link) projekt pilotażowy Tech-Match Poland, którego realizację zaplanowano na październik-grudzień 2013 r. Partnerem projektu po stronie amerykańskiej jest wyłoniony w procedurze konkursowej, przez WPHI w Waszyngtonie, akcelerator US Market Access Center (link) .

Projekt pilotażowy Tech-Match Poland skierowany jest do polskich firm (start-upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw) posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej), wpisujących się w wyniki projektu InSight2030 (podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej.

Celem projektu pilotażowego jest umożliwienie rozwoju polskich technologii, określonych w projekcie InSight2030, a także pozyskanie globalnych partnerów biznesowych, kapitału inwestycyjnego lub rynku zbytu.

Ponadto powyższe działanie będzie stanowiło program pilotażowy dla Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (KSIS). KSIS jest dokumentem wskazującym specjalizacje, w których Polska dysponuje przewagą konkurencyjną oraz potencjałem rozwojowym w obszarze B+R+I, a punktem wyjścia do ich identyfikacji były technologie określone 
w  ramach projektu InSight2030.
Nabór firm do projektu prowadzony jest do 6 listopada br.
Formularz aplikacyjny dostępny tutaj (link)

18 listopada br. na stronie MG oraz partnerów projektu ogłoszona zostanie lista finalistów, którzy zaproszeni zostaną do udziału w programie realizowanym w Dolinie Krzemowej, w dniach 9-12 grudnia br. Dodatkowo, pod koniec listopada firmy zakwalifikowane do udziału w programie będą miały możliwość uczestniczenia w webinarium, podczas którego przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące dopracowania prezentacji oraz modelu biznesowego.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Link do strony: http://www.parp.gov.pl/index/more/36263


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.