Mission for Growth do Wietnamu, Birmy i Tajlandii

26/09/2013

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", zaprasza w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Wietnamu, Birmy i Tajlandii w dniach 12-16 listopada 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska. Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Missions for Growth”:   http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth

Głównym celem misji będzie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich w podjęciu działalności w regionie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja będzie ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

·       Dobra konsumpcyjne (w tym: ubrania, leki, chemikalia, motoryzacja,…)

·        Turystyka

·        Agrobiznes

·         Energia & Infrastruktura

·         Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczenia

·         Dystrybucja i sprzedaż detaliczna

PROGRAM MISJI:

Wietnam

12 – 13 listopad – spotkania z przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wietnamu.

Birma

14-15 listopad – forum biznesowe z przedstawicielami rządu Birmy  i  lokalnymi przedsiębiorcami

Tajlandia

16 listopad – spotkanie z czołowymi przedstawicielami polityki i gospodarki Bangkoku.

Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem

Birma

Obywatele państw Unii Europejskiej potrzebują wizę przy wjeździe do Birmy. Można ją uzyskać jedynie w placówkach dyplomatyczno-konsularnych Birmy (najbliższa placówka znajduje się
w Berlinie, tel. 0049 30 206 15 710, http://www.botschaft-myanmar.de/). Przy wjeździe ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy.

Wietnam/Tajlandia

Wiza do Wietnamu jest wymagana dla wszystkich obywateli krajów UE. Natomiast warunki uzyskania wizy do Tajlandii są zależne od narodowości zgłaszającego wyjazd. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.

Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem na misję gospodarczą do Wietnamu, Birmy i Tajlandii proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network w Opolu, ul. Damrota 4, tel. 77/4565600

 


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.