Badanie panelowe z udziałem MŚP dot. wysokiej jakości staży organizowanych w firmach - termin do 10.11.2023 r.

09/11/2023

Komisja Europejska zaprasza firmy, które organizowały, organizują bądź planują w przyszłości organizować staże do wzięcia udziału w badaniu ankietowym na temat jakości staży.

Komisja Europejska poprzez ankietę skierowaną do firm, planuje zebrać dane dotyczące następujących aspektów:

  • Główne cechy staży w MŚP i powiązane z nimi praktyki biznesowe.
  • Koszty i korzyści staży w MŚP.
  • Wsparcie dla MŚP w oferowaniu wysokiej jakości staży w firmach.

Raport końcowy z badania ankietowego zostanie wykorzystane przez Komisję Europejską do przygotowania inicjatywy w sprawie wysokiej jakości staży, aktualizującej i wzmacniającej ramy jakości staży z 2014 r.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_-_Quality_traineeships

Termin na udzielenie odpowiedzi mija 10.11.2023 r.

Poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej. Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie.


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.