Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do programu Ścieżka SMART, do zdobycia w 2023 r. dofinansowanie o łącznej kwocie 6,67 mld zł

16/02/2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w ramach programu FENG, przy czym już od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie, w tym roku, w ramach Ścieżki SMART do przedsiębiorców trafi 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.

Pierwszy nabór do konkursu realizowanego przez PARP jest skierowany na realizację projektów indywidualnych MŚP. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 21 lutego 2023 r., okres przyjmowania dokumentów potrwa do 12 kwietnia 2023 r. W pierwszym naborze na dofinansowanie projektów, z ramienia PARP, przeznaczone będzie 4,45 mld zł.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

  • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
  • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
  • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu Ścieżka SMART 

https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.