Ankieta dla MŚP - Zrównoważony system żywnościowy – ustanawianie ram UE

18/10/2022

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię „Od pola do stołu”, której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy. W ramach strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r.

W związku z powyższym została uruchomiona ankieta, która ma ukazać, co małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie.

Ramy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych będą stanowić prawo dotyczące ram horyzontalnych z myślą o ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ramy te będą obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie żywnościowym. Ramy te będą również zawierać przepisy dotyczące ram oznakowania zrównoważonej żywności oraz przepisy dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych na żywność. W ten sposób wzmocniona zostanie pozycja konsumentów i organów publicznych, aby dokonywać wyborów żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych wprowadzone zostaną ponadto nowe systemy zarządzania na rzecz bardziej aktywnego udziału obywateli i zainteresowanych stron.

Zadbaj o planetę! Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoją opinią.

Badanie zostanie zamknięte 29.10.2022 r.

Link do ankiety: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aee7a909-4691-49b0-a2f8-c6c06af70066?draftid=c3359798-ff68-46b9-b253-ce4a1660c709

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie.


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.