Zdobądź się na innowacje z Innovation Coach! – webinarium

13/10/2022

Informacje o spotkaniu online.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące instrumentu Innovation Coach, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Projekt oferuje usługę edukacyjno-informacyjną polegającą m.in. na eksperckiej analizie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz wskazaniu ścieżki zwiększenia innowacyjności. To nie tylko pierwszy krok do stworzenia innowacji w firmie, ale także możliwość przygotowania się do pozyskania funduszy europejskich na ten cel.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.innovationcoach.pl/. W tym roku zostały już ostatnie wolne miejsca dla zainteresowanych firm.

Spotkanie online obędzie się 19 października 2022 r. o godz. 10:00.

Webinarium moderować będzie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

O Innovation Coach opowiedzą eksperci z Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 17 października br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a następnie otrzymanie na adres e-mail potwierdzenia od organizatora (na koniec rekrutacji). W przypadku dużej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego terminu webinarium. Udział jest bezpłatny.

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium, zostanie wysłany do uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać innowacje, ale brakuje im doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali wcześniej ze środków europejskich.

 

Program spotkania:

10.00–10.10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne

10.10–10.20 Ogólne informacje na temat instrumentu Innovation Coach

10.20–10.45 Zasady uczestnictwa dla przedsiębiorców

10.45–10:55 Oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

w województwie opolskim 

10:55 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie spotkania


Organizator:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole

tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722

e-mail: info@opolskie.pl


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.