Bezpłatne szkolenie i indywidualne konsultacje online pt. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - praktyka i aktualne przepisy - 20.10.2022 godz. 9.00

06/10/2022

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu lub/i indywidualnych konsultacjach online pt. „Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - praktyka i aktualne przepis”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.10.2022 r. w godz. od 9.00 do 15.00. Konsultacje odbędą się w innym terminie, indywidualnie ustalonym z firmą. Czas trwania konsultacji to jedna godzina zegarowa. 

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu lub/i konsultacjach. Szkolenie i konsultacje odbędą się poprzez platformę ClickMeeting.

Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome.

Link do transmisji prześlemy w dniu szkolenia. Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania.

Szkolenie i konsultacje skierowane są do mikro, małych i średnich firm z terenu woj. opolskiego.

Szkolenie i indywidualne konsultacje poprowadzi Pani Anna Gudowska - trener-praktyk, od 1991 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Powadzi wysoko oceniane szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczo-szkoleniowych.

Udział w szkoleniu lub/i konsultacjach można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza e-mailem do dnia 19.10.2022 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl

O udziale w szkoleniu lub/i konsultacjach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w szkoleniu lub/i konsultacjach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.       

Program
Formularz


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.