Międzynarodowy unijny projekt DEESME skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw - podnoszenie efektywności energetycznej w firmie

19/09/2022

Zapraszamy do udziału w europejskim projekcie DEESME skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczący podnoszenia efektywności energetycznej w firmie. Europejski projekt DEESME skierowany jest zarówno do władz krajowych jak i przedsiębiorstw – głównie małych i średnich.

Ma on na celu:

  • ułatwienie przedsiębiorcom uczestniczenie w transformacji energetycznej,
  • wspieranie rozwoju i wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz dostarczanie organom krajowym propozycji wytycznych i zaleceń w tym zakresie,
  • zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z podejścia DEESME, czyli m.in. wdrażania wyników audytów energetycznych i rozwijania Systemu Zarządzania Energią.

Działania prowadzone w ramach projektu DEESME są odpowiedzią na wyzwania wynikające z implementacji Art. 8 unijnej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej. Dyrektywa ta ustanawia ramy koniecznych do podjęcia środków oraz spełnienia wymogów zapewniających bardziej efektywne wykorzystanie energii w podaży i popycie. Art. 8 natomiast proponuje sposoby osiągnięcia tego celu, przy czym zobowiązuje Państwa członkowskie do promowania i ułatwiania wdrażania audytów energetycznych oraz systemów zarządzania energią.

Projekt proponuje strategie i działania oraz zwraca uwagę na wielorakie korzyści wynikające z podnoszenia efektywności energetycznej, o których w związku z trudnościami pojawiającymi się przy podejmowaniu podstawowych działań na rzecz oszczędności energii często się zapomina.

Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do zagadnienia zarówno od strony władz krajowych, jak i przedsiębiorstw. W ramach projektu organizowane są warsztaty dla organów krajowych oraz szkolenia dla przedsiębiorców na temat: korzyści wynikających z podnoszenia efektywności energetycznej w firmie, wyzwań związanych z zarządzaniem energią, sposobów sprostania im oraz narzędzi wspierających MŚP w podejmowaniu takich działań.

Jeśli chcą Państwo rozwijać swoją firmę i są zainteresowani udziałem w opisanych powyżej wydarzeniach i szkoleniach, prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: Anna Piórkowska e-mail: apiorkowska@kape.gov.pl

Więcej informacji o projekcie: https://kape.gov.pl/deesme lub https://www.deesme.eu/pl/


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.