Panel MŚP nt. nowelizacji przepisów dotyczących roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

06/06/2022

Zapraszamy firmy do udziału w badaniu Komisji Europejskiej na temat nowelizacji przepisów dotyczących roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego. Ankieta skierowana jest do firm zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin, rozmnażaniem i/lub handlem nasionami oraz innym materiałem rozmnożeniowym (uprawy rolnicze, warzywne, sadownicze, nasiona drzew leśnych).

Analiza odpowiedzi udzielonych w ramach tego badania zostanie uwzględniona w ocenie skutków przeglądu prawodawstwa UE regulującego produkcję, obrót materiałem roślinnym i leśnym przeznaczonym do reprodukcji.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM .

Termin wypełnienia ankiety upływa z dniem 12.07.2022 r.

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie!!!


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.