Badanie panelowe z udziałem MŚP - modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

23/05/2022

Zapraszamy firmy z sektora MŚP do udziału w badaniu Komisji Europejskiej dotyczącym modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Komisja zastanawia się obecnie nad możliwościami:

- zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorstw;

- ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego wykorzystywania informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;

- dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.

Kwestionariusz nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowany jest do firm, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Company-Law-2022

Termin odpowiedzi upływa w dniu 3 czerwca 2022 r.

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie!!!


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.