Webinarium dla pracodawców w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00 - platforma Microsoft Teams

10/05/2022

W imieniu własnym oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu serdecznie zapraszamy pracodawców na webinarium, którego celem jest przekazanie uczestnikom m.in. informacji o usługach Publicznych Służb Zatrudnienia, jak np. oferta Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy usługi EURES.

Ponadto wśród poruszanych zagadnień omówiona zostanie tematyka:

- zatrudniania obywateli Ukrainy na terenie RP,

- usług oferowanych przedsiębiorcom przez siec Enterprise Europe Network (sieć wspierająca

przedsiębiorców w Europie) przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości",

- aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Webinarium odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 17.05.2022 r. o godz. 10.00 Dostęp do udziału w webinarium jest otwarty bez konieczności rejestracji.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBkZmMwM2QtN2EzZi00NjY4LTg3OGMtMTViMTYzODc0YjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff0651c2-8aae-462e-8923-ed0c01ca3b01%22%2c%22Oid%22%3a%221c3989bd-1750-4af9-9bdd-6e150688e2ad%22%7d


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.