Ankieta dla firm z sektora cyberbezpieczeństwa

04/02/2022

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze dla firm – niezależnie od wielkości, branży czy położenia geograficznego. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem stoją przed wieloma wyzwaniami, aby rozwijać swoją działalność, a dostęp do finansowania jest jedną z takich barier.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIBG) i Komisja Europejska chciałyby ocenić potrzebę stworzenia Europejskiej Platformy Inwestycyjnej w zakresie Cyberbezpieczeństwa (ECIP), aby zapewnić dodatkowe finansowanie tego sektora.

Ankieta skierowana jest do firm, które aktywnie działają na rynku cyberbezpieczeństwa (mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, spółki o średniej kapitalizacji i duże firmy. Celem ankiety jest zbadanie możliwości stworzenia platformy inwestycyjnej wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Umożliwiłoby to tym firmom rozwój, pozostanie w Europie i konkurowanie na globalnym rynku.

Inicjatywa ta obejmowałaby również współpracę z różnymi centrami cyfrowymi i innowacyjnymi w celu zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia firmom. Przyjrzyjmy się również sposobom zachęcania do dodatkowych inwestycji prywatnych poprzez udostępnianie i upraszczanie informacji na temat rynku cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz możliwości tworzenia dedykowanych programów wsparcia pomocy technicznej dla inwestorów i przedsiębiorstw.

Ankieta pomoże lepiej zrozumieć ekosystem cyberbezpieczeństwa w Europie, w szczególności wyzwania stojące przed firmami z tego sektora, które dążą do zwiększenia skali i rozwoju. Pomoże w opracowaniu zaleceń wspierających rozwój tego ważnego sektora.

Jeśli chcesz przyczynić się do tej inicjatywy, wypełnij ankietę do 4 marca 2022 r.

Link do ankiety w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Cybersecurity


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.