Bezpłatne szkolenie online pt. „SLIM VAT 2021” w dniu 19.04.2021

01/04/2021

Zapraszamy do udziału mikro, małe i średnie firmy z woj. opolskiego. Webinar odbędzie się w dniu 19 kwietnia (poniedziałek) 2021 r. w godz. od 09.00 do 14.30. 

Szkolenie poprowadzi Pan Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Prowadzi kancelarię adwokacką i doradztwa podatkowego „Hgtax”. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting. Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome.

Udział w szkoleniu można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza e-mailem do dnia 18 kwietnia 2021 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

UWAGA!

Prosimy o czytelne podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie. Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane dzień przed szkoleniem na podanego przez Państwa emaila.

Program szkolenia

Szkolenie online finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.