Baza danych współpracy biznesowej -
Business Co-operation Database (BCD)

Profil handlowy przedsiębiorcy może zostać zamieszczony w ogólnoeuropejskiej bazie, która ułatwia komunikację pomiędzy firmami z poszczególnych krajów. Ośrodek przygotowuje profil w języku angielskim, który będzie dostępny dla pozostałych ośrodków EEN. Daje to możliwość nawiązania współpracy i zaistnienia na rynku wspólnotowym. Profil przedsiębiorcy składa się, m. in., z: nazwy, adresu firmy, danych kontaktowych, roku założenia, rocznego obrotu, liczby pracowników, opisu oferowanych produktów i usług.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.