Baza ofert technologicznych i profili firm -
Bulletin Board Service (BBS)

Oferta technologiczna przedsiębiorstwa może zostać zamieszczona w specjalnie w tym celu utworzonej bazie - Bulletin Board Service. Jest to unikalna szansa dotarcia do innych przedsiębiorstw zainteresowanych innowacyjną technologią lub produktem, którymi przedsiębiorcy dysponują. W bazie mogą również być umieszczane profile przedsiębiorstw poszukujących technologii w celu ulepszenia swojego produktu lub stosowanego procesu. Zapewniamy kompleksową pomoc w sporządzeniu profilu przedsiębiorstwa. Profil tłumaczony jest przez nasz ośrodek na język angielski i pozostaje dostępny w bazie przez okres jednego roku. Zamieszczenie profilu oraz korzystanie z baz Enterprise Europe Network nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów ze strony przedsiębiorcy. Do tej pory w bazie Enterprise Europe Network udało się zgromadzić 13 tysięcy profili przedsiębiorców z 45 państw. Baza stanowi doskonałą platformę wymiany informacji między podmiotami zainteresowanymi rozwijaniem działalności gospodarczej. Doświadczenia innych przedsiębiorców pokazują, że zamieszczenie profilu w bazie znacząco poprawiło proces sprzedaży, pozyskiwania technologii oraz produktów.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.