O Nas

Przedsiębiorczość ma podstawowe znaczenie dla Europy. Dzięki niej Europa może podjąć wyzwania związane z globalizacją, przyczynia się ona do tworzenia nowych miejsc pracy i innowacji. Dlatego inauguracja sieci Enterprise Europe Network to istotny krok we właściwym kierunku

Dimitris Dimitriadis
Przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest przez nią zarządzana. Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia dla biznesu, obejmująca swoim zasięgiem ponad 40 państw, w tym wszystkie należące do Unii Europejskiej. Skupia blisko 600 organizacji zatrudniających około 4000 specjalistów. Enterprise Europe Network stanowi połączenie dwóch, działających z powodzeniem od wielu lat, sieci Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centres ( EIC).

Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy małym oraz średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Pomoc ta dotyczy kluczowych dla przedsiębiorstw obszarów rozwoju: prowadzenia wymiany towarowej i usługowej wewnątrz UE, wdrażania innowacji oraz nowych technologii, pozyskiwania finansowania na inwestycje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych. Ośrodka EEN w Opolu wchodzi w skład konsorcjum Enterprise Europe Network West Poland, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.