Ruszył nabór do programu grantowego Accelerator Climate-KIC 2019. Granty do 30 000 euro!

29/04/2019

Zapraszamy do udziału w programie grantowym Climate-KIC Accelerator. Program skierowany jest do start-upów oraz osób fizycznych rozwijających pomysły biznesowe branży ochrona środowiska / klimatu i branż pokrewnych.

Formy wsparcia:

- specjalistyczne szkolenia

- coaching/mentoring doświadczonych doradców biznesowych

- refundację kosztów dojazdu na szkolenia

- bezzwrotne granty na wdrożenia innowacji

- możliwość udziału w międzynarodowych wydarzeniach realizowanych przez Climate-KIC w całej Europie  

Granty:

- bezzwrotne granty w kwocie do 30 000 EUR

(100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych).

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do: 24.05.2019.

Więcej informacji:

Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie). Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

Poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego a program ma charakter „NoEquity”.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji:  http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1301-climate-kic-acceleration-programme-2.html


« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.