Dotacje na założenie działalności gospodarczej - Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

02/01/2019

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza do udziału w projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”.
W ramach projektu 60 osób otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27.700 zł i dodatkowo przez pierwsze 6 m-cy do 1.300 zł/mc w ramach wsparcia pomostowego, a dla 55 osób dodatkowo przez kolejne 6 m-cy również do 1.300 zł/mc w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.
Powyższe formy wsparcia finansowego będą wypłacane w kwotach netto.
Uczestnicy projektu skorzystają również z bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:
• w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza kobiety,
• osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), przede wszystkim: 
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety po 50 roku życia,
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
- migranci powrotni i imigranci - mężczyźni,
• osoby pracujące: zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych - których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej,
Termin naboru na naszej stronie internetowej:http://spp.opole.pl/opolska-kuznia-przedsiebiorczosci-5.html
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, w zakładce Projekty -> Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5-> Dokumenty do pobraniahttp://spp.opole.pl/okp5-download.html

« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.