Doradztwo indywidualne z RODO oraz dot. obowiązków w zakresie ochrony środowiska (opakowania)

13/11/2018

Szanowni Państwo,
dla firm z sektora MŚP, które importują/eksportują towary z zagranicy z terenu Unii Europejskiej lub świadczą usługi firmom zagranicznym z terenu Unii Europejskiej mamy ofertę indywidualnego doradztwa na temat:
  1. Spełnienia wymogów RODO
  1. Obowiązków dot. opakowań - obowiązki przedsiębiorcy, sprawozdawczość, rozliczanie i opłaty, ochrona środowiska
 
Spełnienie wymogów RODO
 
Usługa będzie obejmować:
- identyfikację istotnych wymogów RODO;
- przegląd stosowanych zabezpieczeń danych osobowych;
- przegląd dokumentacji (rejestrów, procedur, klauzul i innych dokumentów stosowanych w związku z przepisami RODO);
- ocenę aktualnego stanu spełniania wymogów RODO;
- opracowanie zaleceń w zakresie niezbędnych działań w celu spełnienia wymogów RODO.
 
Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 10 godzin
 
Do czasu realizacji usługi wlicza się:
- spotkania konsultacyjne;
- analizę dokumentacji oraz przygotowanie opinii i zaleceń przez konsultanta
 
Koszt całościowy usługi wynosi 1000 zł brutto.
Koszt po stronie Państwa to tylko 250 zł brutto
 
Usługa realizowana i dofinansowana w ramach projektu Enterprise Europe Network współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 
Obowiązki dot. opakowań - obowiązki przedsiębiorcy, sprawozdawczość, rozliczanie i opłaty, ochrona środowiska
 
Usługa będzie obejmować:
     - Sposoby realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku/”porozumienia”
- przypadek nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu
 - kiedy następuje wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniu,
- jakie dokumenty potwierdzają wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- jak wygląda nowy wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
- przykłady opakowań podlegających obowiązkowi po zmianie przepisów, na bazie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.
 
Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 6 godzin
 
Do czasu realizacji usługi wlicza się:
- spotkanie konsultacyjne
 
Koszt całościowy usługi wynosi 2700 zł brutto
Koszt po stronie Państwa to tylko 500 zł brutto
 
Usługa realizowana i dofinansowana w ramach projektu Enterprise Europe Network współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 w Opolu
 
Termin spotkania z konsultantem zostanie z Państwem indywidualnie ustalony. Doradztwo powinno się odbyć najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 r.  
 
Jedna firma może się zgłosić tylko na jeden z ww. tematów. Uwaga ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Firmy zainteresowane usługą prosimy o kontakt do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 15.00
 
 
Kontakt:
Andrea Zachoń
Local Manager
Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości"
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel. +48 77 456 56 00
tel. kom. + 48 505 984 012
 


« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.