Bezpłatne warsztaty pn. „Kontrakt handlowy w obrocie międzynarodowym”

11/10/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pn.  

„Kontrakt handlowy w obrocie międzynarodowym”,

które odbędą się 25.10.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Damrota 4, III piętro w Opolu.

Warsztaty skierowane są do przedsiębiorstw z sektora MSP  z terenu woj. opolskiego. 

Warsztaty poprowadzi wieloletni wykładowca i praktyk z tej dziedziny, dr Przemysław Malinowski radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W ramach warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.      Przygotowanie kontraktu handlowego w obrocie międzynarodowym (typy i formy umów, klauzule umowne, najczęstsze problemy, ogólne warunki sprzedaży, wzorce umowne, umowy elektroniczne).

2.      Zabezpieczenie wykonania i wypłacalności w kontraktach (Najbezpieczniejsze formy zabezpieczenia umów, skuteczne zabezpieczenie realizacji umowy, najczęściej spotykane problemy związane z wykonaniem umów).

3.      Odpowiedzialność cywilnoprawna i sankcje za nienależyte wykonanie zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń (rodzaje naruszeń umów, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności w umowach, najczęstsze sankcje umowne, procedury egzekucji roszczeń).

Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 października 2016 r. na adres e-mail: een@spp.opole.pl  

Po tej dacie zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę firmy, nr telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby chętnej do udziału w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Warsztaty współfinansowane przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżet Państwa.


« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.