Bony na innowacje dla MŚP - POIR

20/08/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”  informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

..................

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji na stronie: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp


« wstecz

Projekt wspófinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze Środków budżetu państwa.