Badanie panelowe Komisji Europejskiej z udziałem firm – mikrodrobiny plastiku, granulaty z tworzyw sztucznych - termin do 22.02.2023 r.

03/02/2023

Komisja Europejska zwraca się do Państwa o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego. Wymagałoby ono od wszystkich przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują granulaty z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania wydostawania się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczania strat granulatu. Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets

Termin na udzielenie odpowiedzi mija 22 lutego 2023 r.

Poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


« wstecz

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.