Giełda kooperacyjna GREEN VENTURES 2009

31/03/2009

Zapraszamy do udziału w Green Ventures 2009 w Poczdamie (Niemcy)
10.06.2009-12.06.2009.

Z przyjemnością informujemy oraz zapraszamy Państwa do udziału w największej w Niemczech giełdzie kontaktów bezpośrednich skierowanej do przedstawicieli przedsiębiorstw działających w branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział biorą zarówno producenci jak również instytucje badawczo-rozwojowe i firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukujące kontaktów, wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wykorzystania pełnego spektrum kooperacyjnego, od wymiany doświadczeń aż po transfer technologii.

Impreza kierowana jest do firm z następujących obszarów:

Woda, powietrze i ziemia:
• Woda i ścieki, wodociągi, planowanie i zużycie;
• Obiegi zamknięte;
• Oczyszczanie powietrza i ziemi;
• Usuwanie amunicji;
• Geodezja;
• Perspektywy;
• Rekultywacja.

Energetyka i budownictwo:
• Planowanie energetyczne (produkcja, dystrybucja, oszczędzanie);
• Energie odnawialne;
• Wytwarzanie energii cieplnej;
• Wtórne odzyskiwanie energii cieplnej;
• Izolacja;
• Budownictwo ekologiczne i nowatorskie;
• Architektura;
• Projektowanie;
• Mechanizacja budownictwa;
• Zarządzanie obiektami;
• Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.);
• Modernizacja i restaurowanie;
• Burzenie obiektów i recykling.

Recykling i materiały odnawialne:
• Składowanie odpadów, transport i recykling;
• Kompostowanie;
• Surowce z odzysku i odpady - ich wykorzystywanie i zastosowanie;
• Biologicznie odnawialne surowce.

Green Ventures (Poczdam 10-12 czerwca 2009) organizowane jest przez Kraj Związkowy Brandenburgii oraz Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam.

Organizacją wyjazdu przedstawicieli Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ramach Green Ventures odbędzie się Matchmaking (kojarzenie partnerów gospodarczych), gdzie każdy uczestnik ma dostęp do listy pozostałych uczestników, którzy na stronie internetowej www.green-ventures.de określili własne priorytety współpracy i sprecyzowali dziedzinę zainteresowań gospodarczych oraz cel swojego udziału (sprzedaż, kupno, inwestycja, technologia lub też inna forma współpracy). Na tej podstawie ustalane są terminy bezpośrednich rozmów przy ponumerowanych stolikach w specjalnie do tego celu przygotowanej sali konferencyjnej. W przypadku problemów językowych organizatorzy zapewniają Państwu tłumacza.

Koszty
Udział w spotkaniu jest współfinansowany m.in. przez Kraj Związkowy Brandenburgię, Unię Europejską oraz wielu innych sponsorów. Dzięki dotacjom unijnym jak również sponsorom symboliczny koszt uczestnictwa firm z Województwa Opolskiego w imprezie wynosi 50,00 euro od uczestniczącej osoby.

Świadczenia, które w ramach udziału zapewniają organizatorzy:

- Wprowadzenie podanego profilu uczestnika na stronę internetową,
- Wprowadzenie profilu firmy do katalogu giełdy,
- Udział w giełdzie kooperacyjnej/ustalenie terminów spotkań,
- Serwis tłumaczeniowy,
- Przyjęcia, spotkania i bufet obiadowy w dniu 10 i 11 czerwca,
- Wizyty w innowacyjnych zakładach regionu Berlin-Brandenburgia,
- Ewentualnie rezerwacja hotelu.

Nocleg oraz dojazd na własny koszt.

Pomocna kalkulacja kosztów Państwa pobytu:

Koszty zakwaterowania w hotelu Seminaris Seehotel Potsdam wynoszą 89 euro za nocleg / pokój ze śniadaniem od osoby; pokój dwuosobowy: 124 euro. Koszty przejazdu: Poczdam oddalony jest 450 km od Opola, zatem koszty podróży są niewielkie.
Koszty uczestnictwa: 50 Euro.
« wstecz