Projekty badawcze finansowane w ramach 7 Programu Ramowego

03/11/2009

Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu

zaprasza spotkanie poświęcone tematyce:

Projekty badawcze finansowane w ramach 7. Programu Ramowego
- Czy to jest szansa dla mnie?

Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:

• wprowadzenie: czym jest 7. Program Ramowy?
• jak przygotować dobry wniosek: podstawowe zasady, budowa konsorcjum, szukanie partnerów, przygotowanie budżetu i planu pracy, kwalifikowalność kosztów, terminy i wysokość refundacji
• ocena projektów przez Komisję Europejską
• aspekty formalne: umowy, podział zadań w ramach konsorcjum
• realizacja projektu – zasady, wskazówki, sugestie

Spotkanie odbędzie się dnia 10. listopada 2009 r.
w godz. 10.00 – 14.00
w budynku Euro Silesia
ul. Ozimska 48, Opole
sala nr 60
S

zkolenie poprowadzi Pan Adam Turowiec – ekspert w dziedzinie zarządzania, komunikacji, innowacyjności oraz wpływu technologii na gospodarkę.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 077 / 456 56 00.

Zapraszamy!!!

Zespół Enterprise Europe Network w Opolu
« wstecz